به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، از تاریخ 26 اسفند 95 لغایت دوم فروردین 96 تعداد 93،794 نفر مسافر از فرودگاه جزیره کیش تردد نموده اند.
این تعداد مسافر با 763 پرواز از طریق فرودگاه بین المللی کیش ورود و خروج داشته اند.
آمار مسافران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 15 درصد رشد همراه بوده است.
هم چنین آمار تعداد پرواز در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 7 درصد رشد همراه بوده است.
لازم به ذكر است در آمارهاي مقايسه اي تمامي اعداد و آمارهاي 5 روز پاياني سال 95 از 25 اسفند محاسبه شد كه امسال با توجه به 30 روزه بودن اسفند آمارهاي 5 روز پاياني سال از 26 تا 30 اسفند محاسبه شده است.

اهدا شاخه گل و شیرینی به بانوان شاغل در فرودگاه کیش