به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، جناب آقای محمد محمدی به سمت سرپرست مدیریت حراست فرودگاه بین المللی کیش منصوب شد. محمدی، پیش از این مشاور مدیر کل حراست سازمان منطقه آزاد کیش بوده است. وی در سوابق کاری خود سمت های مدیر کل حراست شرکت هواپیمایی کیش، مدیر کل حراست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، مدیر کل حوزه های مختلف وزارت راه و شهرسازی را داشته است.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش