بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از فرودگاه بین المللی کیش

دکتر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ، ساعاتی پس از تحویل سال نو از فرودگاه بین المللی کیش  و روند ارایه خدمات به مسافران بازدید نمود.

30 اسفند 1395
عکاسجعفر همافر 
تعداد عکس: 24