به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش، در روز جمعه یازدهم فروردین ماه سال 96 بیشترین تعداد نشست و برخاست هواپیما در یک روز انجام پذیرفت.
در این روز تعداد 135 پرواز با ایمنی و امنیت کامل نشست و برخاست داشتند.
همچنین تعداد اعزام و پذیرش مسافر در روز مذکور به عدد 17 هزار و 788 نفر رسید که تا کنون در تاریخ فرودگاه بین المللی کیش بی سابقه بوده است.
از تاریخ 25 اسفند 95 تا پایان روز 11 فروردین 96 تعداد 247،128 گردشگر داخلی و خارجی از طریق فرودگاه بین المللی کیش تردد داشته اند.
این تعداد مسافر توسط 1،904 پرواز در فرودگاه بین المللی کیش جابجا داشته اند.
آمار تعداد مسافر و پرواز فرودگاه بین المللی کیش در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 24درصد رشد در بخش مسافر و 15 درصد رشد در بخش پرواز همراه بوده است.
لازم به ذکر است که در تعطیلات نوروزی امسال ، فرودگاه بین المللی کیش پس از فرودگاه های مهرآباد و مشهد در رتبه سوم پرترافیک ترین فرودگاه ها در پروازهای داخلی قرار گرفته است.

مشاهده گزارش تصویری