ثبت رکورد بیشترین تعداد مسافر در فرودگاه بین المللی کیش

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش، در روز دوشنبه مورخ 22 بهمن ماه سال 97 بیشترین تعداد اعزام و پذیرش مسافر در یک روز انجام پذیرفت.

در این روز تعداد 18 هزار و 448 نفر مسافر در فرودگاه کیش ورود و خروج داشتند که تا کنون در تاریخ فرودگاه بین المللی کیش بی سابقه بوده است.

در این روز تعداد 125 پرواز با ایمنی و امنیت کامل نشست و برخاست داشتند.

لازم به ذکر است که رکورد قبلی فرودگاه کیش مربوط به روز یازدهم فروردین سال 96 بود که تعداد 17،788 مسافر جابجا شدند.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش
مشاهده گزارش تصویری