جابجایی یک و نیم میلیون مسافر در نیمه اول سال 96
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، در شش ماه اول سال 1396 ، تعداد اعزام و پذیرش مسافر 1،424،180 نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، حدود 3 درصد رشد داشته است.
از این تعداد مسافر، یک میلیون و چهارصد هزار و صدو چهل و چهار نفر در پروازهای داخلی و بیست و چهار هزار و سی وشش نفر در پروازهای خارجی تردد داشته اند.
همچنین تعداد پرواز در این مدت، 11 هزار و 576 نشست و برخاست بوده است.