برگزاری آخرین جلسه مسوولین واحدهای اداره کل فرودگاه در سال 96

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین¬المللی کیش، آخرین جلسه مسوولین واحدهای اداره کل فرودگاه با حضور مهندس محمدی مدیر کل فرودگاه برگزار شد.
این جلسه که با محوریت ارایه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران برگزار گردید، مدیر کل فرودگاه از تمامی واحدها خواست که تمام تلاش و همت خود را جهت رضایت خاطر مسافران و گردشگران بکار گیرند.
در این جلسه مسوولین واحدها ، نظرات خود را جهت ارایه هر چه بهتر خدمات به مسافران نوروزی مطرح نموده و از اقدامات انجام شده ارایه گزارش داشتند.
مدیر کل فرودگاه در پایان جلسه ضمن قدردانی از همکاران اداره کل فرودگاه ، از ایشان خواست تا تکریم مسافران نوروزی را در اولویت کاری خود قرار دهند.