سوال، پیشنهاد و شکایت

سوال، پیشنهاد و شکایت 

اين سامانه به منظور ارایه انتقادات، پيشنهادات و شكايات مردمي راه اندازي شده است تا ضمن تكريم از ارباب رجوع، به شكايات مردمي در امور صنعت هوايي در چهارچوب قوانين و مقررات جاري رسيدگي و از حضور فيزيكي افراد به فرودگاه جلوگيري به عمل آيد. مسافران و کیشوندان گرامي، لطفا قبل از ارایه شكايت خود، موارد ذيل را دقيقاً مطالعه نموده و بر آن اساس از خدمات اين سامانه بهره مند شويد :
1. كليه شكايت هاي مربوط به نحوه ارایه خدمات شركت­هاي هواپيمايي( تأخيرات، خسارت بار، بليت و …) لازم است در ابتدا به شركت هواپيمايي مزبور منعكس گردد. در صورت عدم پاسخگويي لازم مراتب از طريق اين سامانه به سازمان هواپيمايي كشوري گزارش شود.
2. اشياء و لوازم قيمتي ( وجه نقد، طلا و جواهر، اسناد و …) نبايد به همراه بار عادي، تحويل شركت هواپيمايي گردد، در غير اين صورت مسووليت به عهده مسافر خواهد بود.
3. كليه شكايت هاي مربوط به خسارات وارده به جامدان و بار همراه، مي بايستي پس از تحويل و قبل از خروج از ترمينال، به شركت هواپيمايي ذيربط منعكس و گزارش در فرم مخصوص ثبت گردد. در صورت عدم اقدام به نحو مندرج امكان رسيدگي به شكايات ميسر نمي باشد.
4. بمنظور رسيدگي به موارد شكايات از طريق این سامانه ، ضروري است مستندات و مدارك لازم به ضميمه فرم شكايت باشد.
5. جهت رسيدگي به شكايت، تكميل مشخصات فردي ، آدرس، شماره تلفن ( ثابت و همراه ) شاكي الزامي مي باشد.