شرکت­های هواپیمایی فعال در فرودگاه کیش

ردیف نام شرکت نام رئیس ایستگاه
1 شرکت هواپیمایی کیش آقای رفعت
2 شرکت هواپیمایی زاگرس آقای افتخاری
3 شرکت هواپیمایی ماهان آقای فیروزبخت
4 شرکت هواپیمایی وارش آقای فروزان
5 شرکت هواپیمایی تابان آقای شماعی
6 شرکت هواپیمایی کاسپین آقای کسرایی
7 شرکت هواپیمایی کارون آقای اخلاقی
8 شرکت هواپیمایی آتا آقای فتحی
9 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران آقای نظامی
10 شرکت هواپیمایی ایرتور آقای مهدوی
11 شرکت هواپیمایی آسمان خانم راستی آموز
12 شرکت هواپیمایی قشم آقای عطایی
13 شرکت هواپیمایی ساها آقای ملک
14 شرکت هواپیمایی معراج آقای سعادت
15 شرکت هواپیمایی سپهران آقای محمدیان
16 شرکت هواپیمایی فلای پرشیا آقای اخلاقی