مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري از انجام 10330 پرواز داخلي و خارجي تا هفتم فروردين ماه خبرداد.

رضا جعفرزاده اظهارداشت: از 25 اسفندماه 95 تا هفتم فروردين ماه بيش از 10330 پرواز داخلي و خارجي انجام شده و از اين تعداد پرواز، 6358 پرواز داخلي و 3906 پرواز خارجي بوده است.

وي افزود: فرودگاه مهرآباد با انجام 4638 پرواز و جابه جايي 561هزار و 198 مسافر و فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد و كيش به ترتيب اولين، دومين و سومين فرودگاه پرترافيك در پروازهاي داخلي و فرودگاه امام (ره) با انجام 2850 پرواز و جابه جايي 434هزار مسافر در پروازهاي خارجي پرترافيك ترين فرودگاه در ايام نوروز بوده اند.

وي در پايان از شركت هاي هواپيمايي خواست در صورت تاخير احتمالي ضمن اكرام مسافران براساس دستورالعمل حقوق مسافر ارسالي تدوين شده توسط سازمان هواپيمايي كشوري و در شان مرتبه مسافران سرويس دهي مناسب صورت گرفته و نسبت به اطلاع رساني لازم و به موقع اقدام كنند.

گفتني است؛ شكايات ارسالي از سوي مسافران توسط دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري مورد رسيدگي قرار گرفته است.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش