اطلاعات سپاه فروگاه

به منظور تأمین امنیت پروازها و رفاه آسایش مسافرین محترم، انتقال اشیاء ذیل به داخل هواپیما ممنوع میباشد. لذاجهت تسریع در امر بازرسی اقلام مذکور را به قسمت بار و یا اشیاء ممنوعه تحویل نمائید.

انواع سلاح گرم شامل : سلاحهای نظامی، تفنگهای شکاری، ساچمه زن
سلاحهای اسباب بازی که شباهت زیاد به سلاحهای حقیقی دارند
انواع سلاح سرد شامل : شمشیر، دشنه،کارد سنگری، انواع چاقو، تیغ موکت بری، تیغ جراحی، قیچی، پنچه بوکس و سایر اشیاء مشابه
انواع مهمات شامل : فشنگها، نارنجکها، موارد منفجره از قبیل تی ان تی، سی 4، دینامیت، چاشنیهای انفجاری موارد محروقه، آتش زا باروتی انفجاری
انواع اسپریها شامل : گاز اشک آور، فلفلی، سمی و بیحس کننده
مواد سریع الاشتعال شامل : بنزین، کپسولهای گاز مایع