بازدید مسوولان از فرودگاه کیش

آقایان موسوی، مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش ؛ یگانه پویا ، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش ، در آستانه سال نو به طور مشترک از فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند.
همچنین آقای باریکانی ،مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوری از ترمینال پروازهای داخلی بازدید و روند ارایه خدمات به مسافران نوروزی را مورد بررسی قرار دادند.

30 اسفند 1395
عکاس
روابط عمومی فرودگاه
تعداد عکس: 16