خدمات بار

معرفی خدمات بار شرکت های هواپیمایی 

خدمات امانت بار مسافران
غرفه نگهداری بار مسافران در سالن ورودی پروازهای داخلی بوده و از 6 صبح تا 23 آماده ارایه خدمات می باشد.

خدمات بسته بندی بار همراه مسافر
غرفه بسته بندی بار همراه مسافر در ترمینال خروجی پروازهای داخلی ، سالن دریافت کارت پرواز بوده و به مسافرین خدمات ارایه می نماید.

خدمات ارسال و دریافت بار بدون مسافر
جهت ارسال بارهایی که بدون مسافر می باشند ، می بایست پس از تاییدیه گمرگ به دفاتر شرکت های هواپیمایی مراجعه نمود. ضمنا در صورت تمایل ، متقاضیان می توانند ارسال بار را از طریق شرکت های حمل و نقل و باربری ها انجام دهند. اسامی و شماره تلفن شرکت ها به شرح ذیل می باشد.

ردیف نام شرکت نام مسوول / مدیر شماره تماس
1 کیش ایر آقای هراتی 076-44485705
2 ایران ایر آقای جعفری

076-44485624

076-44485652

3 ماهان و ماهان اکسپرس آقای اسپرجانی 09347689730
4 ماهان و ماهان اکسپرس (انبار) آقای رمضانی

076-44485741

09347693150

5 بانی مهرگان کیش (زاگرس) آقای آزاد

09347693190

09177698810

6 بار آسا آقای یونسی 09399942057
7 سیمرغ آبی آقای حقیقت 09347689404
8 آریا پرواز آقای موسوی 09177722202