اخبار و رویدادها1402/12/7 9:58:51

آخرین اخبار و رویدادها

برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات عملیاتی_ورزشی قهرمانی آتش نشانان فرودگاه های کشور

برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات عملیاتی_ورزشی قهرمانی آتش نشانان فرودگاه های کشور شانزدهمین دوره مسابقات عملیاتی_ورزشی قهرمانی آتش نشانان فرودگاه های کشور از [...]

چهارشنبه 22 آذر 1402|

برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات عملیاتی_ورزشی قهرمانی آتش نشانان فرودگاه های کشور

برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات عملیاتی_ورزشی قهرمانی آتش نشانان فرودگاه های کشور شانزدهمین دوره مسابقات عملیاتی_ورزشی قهرمانی آتش نشانان فرودگاه های کشور از [...]

چهارشنبه 22 آذر 1402|
برو به بالا