• کانتر پذیرش مسافر در پروازهای داخلی 30 دقیقه قبل از پرواز بسته می­شود.
  • کانتر پذیرش مسافر در پروازهای خارجی 90 دقیقه قبل از پرواز بسته می­شود.
  • همراه داشتن بليط تایید شده و کارت شناسائي معتبر جهت ورود به سالن پذيرش و احراز هويت الزامي مي‌باشد.
  • وزن بار مجاز به ازاي هر مسافر 20 كيلوگرم مي‌باشد.
  • حداکثر وزن هر بسته و چمدان نبايستي از 25 کيلوگرم تجاوز نمايد.
  • حداكثر ابعاد مجاز براي هر بسته جهت تحويل به قسمت بار در هواپيماهاي متوسط 190×170 سانتي‌متر مي‌باشد.
  • حداكثر ابعاد مجاز براي هر بسته 40×30 سانتي‌متر و حداكثر وزن مجاز بار براي هر نفر 7 كيلوگرم مي‌باشد.
  • خروج مرجان، صدف و ماسه دريايي و مواردي از اين قبيل كه باعث آسيب به محيط زيست جزيره مي‌شود، ممنوع مي‌باشد.