استقبال از اولین پرواز ورودی فرودگاه کیش در روز 12 بهمن

12 بهمن 1397
عکاس: حسین تهوری