انتقال دومین محموله کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه

دومین سری از کمک های مردم جزیره کیش به زلزله زدگان کرمانشاه با همکاری پایگاه هوایی ارتش و اداره کل فرودگاه بین المللی کیش از طریق فرودگاه کیش با هواپیمای نهاجا به کرمانشاه منتقل شد.

25 آبان 1396

عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 33