انتقال کمک های مردمی به کرمانشاه از طریق فرودگاه بین المللی کیش

با همکاری واحدهای مستقر در فرودگاه بین المللی کیش ، کمک های مردمی که از طریق نهاهای ذیربط در جزیره زیبای کیش جمع آوری شده بود به فرودگاه منتقل و سپس از طریق هواپیما به کرمانشاه اعزام خواهد شد.

24 آبان 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 21