بازدید دکتر انصاری از فرودگاه کیش

 دکتر انصاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیات همراه از فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند.

15 اسفند 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 24