بازدید فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی کل کشور از فرودگاه کیش

سردار موسوی ، فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی کشور و هیات همراه ، از ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند.

5 فروردین 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 12