بازدید مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از سایت هلی پورت 

مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از سایت هلی پورت فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند. این مجتمع هلی کوپتری در محلی به وسعت 38 هزار متر مربع در حال آماده سازی می باشد. 

14 تیر 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 15