بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از پروژه باند جنوبی

9  خرداد 1397
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 10