بازدید نوروزی مدیر کل فرودگاه

آقای محمدی مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش ضمن بازدید از واحدهای مختلف فرودگاهی و نحوه ارایه خدمات ؛ حلول سال نو را به پرسنل تبریک گفتند.

1 فروردین 1397
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 45