برگزاری جلسه کمیته سوانح و حوادث احتمالی ایر شو 97

با توجه به برگزاری نهمین دوره نمایش هوایی در آذرماه سال جاری، جلسه هماهنگی با حضور واحدهای مرتبط با موضوع جستجو، نجات، امداد و اطفا حریق جزیره کیش برگزار گردید.

14 آبان 1397
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 8