تقدیر از پرسنل اداره مراقبت پرواز فرودگاه کیش

هم زمان با روز جهانی کنترلرهای ترافیک هوایی، از پرسنل اداره مراقبت پرواز تجلیل شد. این مراسم با حضور مدیر کل فرودگاه و معاون عملیات هوانوردی برگزار گردید.

28 مهر 1397
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 7