تقدیر از پرسنل اداره پیام های هوانوردی

به مناسبت روز جهانی مخابرات هواپیمایی، مهندس محمدی مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش از پرسنل اداره پیام های هوانوردی تقدیر نمود.

27  اردی بهشت 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 8