دیدار مدیر کل فرودگاه با فرماندهی پلیس فرودگاه به مناسبت هفته ناجا

مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش به همراه معاونین و مدیر حراست به مناسبت گرامی داشت هفته ناجا به دیدار فرماندهی پلیس فرودگاه کیش رفتند. 

17 مهر 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 12