عملیات وارسی پروازی فرودگاه کیش

عملیات وارسی پروازی (فلایت چک ) سامانه های ناوبری هوایی VOR/DME فرودگاه کیش به انجام رسید.

30 آذر 1396
عکاس: معاونت عملیات هوانوردی
تعداد عکس: 21