قهرمانی تیم آتش نشانی فرودگاه کیش در مسابقات کشوری

ورزشکاران آتش نشان فرودگاه کیش ، در مسایقات ورزشی آتش نشانی های فرودگاه های کشور ، به مقام نخست دست یافتند.