برگزاری مانور طرح اضطراری فرودگاه بین المللی کیش

مانور دوسالانه فرودگاه بین المللی کیش با محوریت آتش نشانی ، نجات و امداد با حضور واحدهای فرودگاهی و شهری در فرودگاه کیش برگزار شد.

18 دی ماه 1396
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 36