بازدید مهندس باریکانی از فرودگاه کیش

آقای باریکانی ،مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوری از ترمینال پروازهای داخلی بازدید و روند ارایه خدمات به مسافران نوروزی را مورد بررسی قرار دادند.

30 اسفند 1395
عکاس
روابط عمومی فرودگاه
تعداد عکس: 9