نهمین دوره نمایش هوایی کیش

اولین گروه از هواپیماها برای شرکت در نهمین دوره نمایش هوایی ، وارد فرودگاه کیش شدند.

30  آبان 1397
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 27