Project Description

گرامی داشت روز زن و روز مادر در فرودگاه بین المللی کیش

مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش به همراه معان مالی اداری شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش و هیات همراه ، با اهدا شاخه گل به بانوان فرودگاه کیش ، این روز را تبریک گفتند.

26  بهمن 1398
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 23