بهره برداری از پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش تا یک سال آینده

پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش با ظرفیت چهار میلیون مسافر در سال ، تا شهریور 97 به بهره برداری خواهد رسید.

3 تیر 1396
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 11