# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 ماهان 1012 تهران 22:45 آماده پرواز
2 کیش ایر 7080 تهران 23:30 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
3 سپهران 4344 مشهد 23:35 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۳)
4 کیش ایر 7052 تهران 23:59 پذیرش در میز (۱۷) ، اعلام تاخیر (۰۲:۴۵)
5 کیش ایر 7112 اصفهان 09:00 طبق برنامه
6 زاگرس 4005 اصفهان 09:30 طبق برنامه
7 وارش 5807 ساری 09:45 طبق برنامه
8 کیش ایر 7134 مشهد 11:15 طبق برنامه
9 کیش ایر 7054 تهران 12:30 طبق برنامه
10 چابهار ایر 8779 تهران 12:40 طبق برنامه
11 تابان 6298 تهران 13:25 طبق برنامه
12 آتا 5686 شیراز 13:40 طبق برنامه
13 زاگرس 4050 تهران 14:00 طبق برنامه
14 معراج 2852 مشهد 14:00 طبق برنامه
15 سپهران 4334 مشهد 14:00 طبق برنامه
16 ایران ایر تور 973 تبریز 14:15 طبق برنامه
17 چابهار ایر 8765 تهران 15:05 طبق برنامه
18 زاگرس 4009 اهواز 15:05 طبق برنامه
19 وارش 5821 تهران 15:15 طبق برنامه
20 فلای پرشیا 7421 تهران 17:20 طبق برنامه
21 آتا 5660 تهران 17:40 طبق برنامه
22 کیش ایر 7060 شیراز 18:00 طبق برنامه
23 ماهان 4595 کرمان 18:15 طبق برنامه
24 کیش ایر 7020 تهران 18:30 طبق برنامه
25 قشم 1214 شیراز 18:35 طبق برنامه
26 ایران ایر 351 تهران 18:40 طبق برنامه
27 معراج 2819 تهران 19:30 طبق برنامه
28 زاگرس 4106 مشهد 19:30 طبق برنامه
29 ایران ایر تور 997 تهران 20:15 طبق برنامه
30 زاگرس 4070 تهران 20:25 طبق برنامه
31 وارش 5825 تهران 20:45 طبق برنامه
32 کیش ایر 7052 تهران 21:30 طبق برنامه
33 پارس 4459 تهران 21:30 طبق برنامه
34 قشم 1225 تهران 22:05 طبق برنامه
35 ماهان 1012 تهران 22:45 طبق برنامه
36 فلای پرشیا 7407 شیراز 22:50 طبق برنامه
37 کیش ایر 7024 تهران 23:10 طبق برنامه
38 سپهران 4344 مشهد 23:40 طبق برنامه
39 کیش ایر 7080 تهران 23:45 طبق برنامه