# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7014 تهران 08:00 لغو شد
2 کیش ایر 7060 شیراز 09:00 طبق برنامه
3 زاگرس 4005 اصفهان 09:30 طبق برنامه
4 کیش ایر 7160 شیراز 10:45 طبق برنامه
5 زاگرس 4002 تهران 11:50 طبق برنامه
6 آسمان 3849 بندرعباس 11:55 طبق برنامه
7 کیش ایر 7190 اصفهان 12:30 طبق برنامه
8 کیش ایر 7022 اصفهان 12:45 طبق برنامه
9 کیش ایر 7062 بندرعباس 13:30 طبق برنامه
10 فلای پرشیا 7407 شیراز 13:50 طبق برنامه
11 ایران ایر تور 949 مشهد 14:00 طبق برنامه
12 زاگرس 4050 تهران 14:00 طبق برنامه
13 سپهران 4334 مشهد 14:00 طبق برنامه
14 کیش ایر 7052 تهران 14:15 طبق برنامه
15 کاسپین 045 تهران 14:25 طبق برنامه
16 وارش 5821 تهران 14:45 طبق برنامه
17 آسمان 3805 شیراز 14:45 طبق برنامه
18 ایران ایر تور 997 تهران 14:50 طبق برنامه
19 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
20 کیش ایر 7056 تهران 17:05 طبق برنامه
21 کیش ایر 7054 تهران 17:45 طبق برنامه
22 سپهران 4344 مشهد 20:00 طبق برنامه
23 زاگرس 4070 تهران 20:25 طبق برنامه
24 قشم 1225 تهران 22:05 طبق برنامه
25 کیش ایر 7080 تهران 23:00 طبق برنامه
26 معراج 2819 تهران 23:10 طبق برنامه
27 پارس 4459 تهران 23:15 طبق برنامه
28 کیش ایر 7124 تهران 23:15 طبق برنامه