# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 زاگرس 4009 اهواز 19:05 آماده پرواز
2 ایران ایر 3377 شیراز 19:25 پذیرش در میز (۵) ، تشخیص هویت در میز (۱)
3 کیش ایر 7060 شیراز 20:00 پذیرش در میز (۱۷)
4 معراج 2819 تهران 21:20 طبق برنامه
5 آتا 5713 تهران 21:30 طبق برنامه
6 کیش ایر 7052 تهران 21:30 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 949 مشهد 21:45 طبق برنامه
8 فلای پرشیا 7407 شیراز 21:50 طبق برنامه
9 قشم 1225 تهران 21:50 طبق برنامه
10 زاگرس 4070 تهران 22:30 طبق برنامه
11 آتا 5660 تهران 22:30 اعلام تاخیر (۲۳:۵۰)
12 ایران ایر 3360 بندرعباس 22:55 طبق برنامه
13 کیش ایر 7080 تهران 23:00 طبق برنامه
14 کیش ایر 7124 تهران 23:45 طبق برنامه