تماس با ما

سوال، پیشنهاد یا شکایتی دارید؟

با ما در تماس باشید

اطلاعات پرواز

199

مرکز تلفن

07644485501-4

تلفن دفتر مدیرکل فرودگاه

07644485585

نمابر دفتر مدیرکل فرودگاه

07644485576

آدرس

جزیره کیش، فرودگاه بین المللی کیش، ساختمان اداره کل فرودگاه

کدپستی

79419-63355